Aktualności

14.11.2018

Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”.

1. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI


1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Miasta Jasła na temat projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”.

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Jasła.

3. Termin konsultacji od 14 listopada do 25 listopada 2018 roku.
2. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI
1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronach internetowych www.wamacoop.pl w zakładce aktualności, www.um.jaslo.pl/pl/system-konsultacji-spolecznych i www.mopsjaslo.pl, dostępny w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP przy ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn p.305 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło.

2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (załącznik nr 1).

3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 14 listopada do 25 listopada 2018 do godziny 15:30, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP przy ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn p.305, przesłać pocztą lub mailem na adres wamacoop@wamacoop.pl. W tytule należy wpisać „Konsultacje- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”.

4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP przy ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn p.305 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło.

5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP zostaną udostępnione na stronie internetowej i w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP oraz na stronie internetowej i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle .

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Załącznik nr 1- Formularz konsultacji

powrót