logo-bip   

Jasielska Karta Seniora 60+

Od października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, (ul. Szkolna 25), można składać wniosek o przyznanie Jasielskiej Karty Seniora.

Karta ta została wprowadzona na terenie miasta Jasła w ramach Uchwały nr L/506/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia programu pn. „Jasielska Karta Seniora” oraz Zarządzeniem Nr 144/IV/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu programu pn. „Jasielskiej Kart Seniora”.

Do programu może przystąpić każda osoba, która ukończyła 60 lat i jest zameldowana w Jaśle. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna wraz z dowodem osobistym.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38 – 200 Jasło w pokoju 112.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w pokoju nr 112 oraz pod numerami telefonów: 13 446 43 28 lub 13 443 70 07.

Lista wszystkich punktów partnerskich dostępna tutaj

Wniosek o wydanie Jasielskiej Karty Seniora

Wniosek Duplikat Karta Seniora

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress