logo-bip   

Wypłaty świadczenia wychowawczego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z póź. zm.).

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych (art. 21 ust. 1 w/w ustawy).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. (art. 21 ust. 3 w/w ustawy)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. ( art. 21 ust 4 w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku. (art. 21 ust 5 w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. (art. 21 ust 5a w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (art. 21 ust 5b w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (art. 21 ust 5c w/w ustawy).

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Świadczenia wychowawcze wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, przy ul. Szkolnej 25.

Świadczenia wychowawcze są przekazywane do wypłaty:

  1. w kasie Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle w każdą trzecią środę miesiąca,
  2. na rachunki bankowe w każdą trzecią środę miesiąca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 13 44-62-387

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress