logo-bip   

Poradnictwo specjalistyczne

Informujemy, że od miesiąca września 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle jest prowadzone poradnictwo psychologiczne oraz grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Jasła.

MIESIĄC LISTOPAD

Grupa wsparcia

22.11.2019r.  od 11:30 do 13:30

Poradnictwo psychologiczne

22.11.2019r.  od 13:30 do 15:30

Informujemy, że od miesiąca stycznia 2020 r. poradnictwo prawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle jest prowadzone według niżej zamieszczonego harmonogramu.

PORADNICTWO PRAWNE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Poradnictwo odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2020 r. w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.30.

PORADNICTWO PRAWNE DLA KLIENTÓW MOPS W JAŚLE
Poradnictwo odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2020r. w każdy pierwszy i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.30.

PORADNICTWO PRAWNE DLA SENIORÓW
Poradnictwo odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2020r. w każdy trzeci poniedziałek w godzinach 15.00 do 16.30.

POWYŻSZE PORADNICTWO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE, UL. SZKOLNA 25, POK. 210

Informujemy ,że w odpowiedzi na potrzebę rodziny/osoby będącej w kryzysie lub wymagającej wsparcia zostanie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle poradnictwo psychologiczne ,rodzinne ,mediacje, terapia rodzin. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 13 446 43 28 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w pokoju 112,109 lub 305.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress