logo-bip   

Poradnictwo specjalistyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 30 marca 2020 r. do odwołania porady prawne udzielane będą pod nr telefonu 608 082 717  w poniedziałki i w czwartki: 15:00 – 16:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w związku z dużym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo od dnia 12 marca 2020r. do dnia 30 marca 2020r. nie będą udzielne porady prawne.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 13 4464328 w dniach i w godzinach, w których zwykle udzielane jest poradnictwo.

Informujemy, że od miesiąca lutego 2020r. zadanie w zakresie pracy z rodziną, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. w formie:

  1. Konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
  2. Terapii i mediacji;
  3. Usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
  4. Pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
  5. Organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie ich izolacji w formie grup wsparcia.

zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu „TWÓJ POTENCJAŁ”, ul. Baczyńskiego 20A, 38-200 Jasło.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. form wsparcia prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi lub asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle lub o bezpośrednie zgłoszenie się do Stowarzyszenia „TWÓJ POTENCJAŁ”, które mieści się w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 20A.

Ww. formy wsparcia skierowane są do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkałych na ternie miasta Jasła.

Informujemy, że od miesiąca września 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle jest prowadzone poradnictwo psychologiczne oraz grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Jasła.

Informujemy, że od miesiąca stycznia 2020 r. poradnictwo prawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle jest prowadzone według niżej zamieszczonego harmonogramu.

PORADNICTWO PRAWNE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Poradnictwo odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2020 r. w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.30.

PORADNICTWO PRAWNE DLA KLIENTÓW MOPS W JAŚLE
Poradnictwo odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2020r. w każdy pierwszy i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.30.

PORADNICTWO PRAWNE DLA SENIORÓW
Poradnictwo odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2020r. w każdy trzeci poniedziałek w godzinach 15.00 do 16.30.

POWYŻSZE PORADNICTWO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE, UL. SZKOLNA 25, POK. 210

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress