logo-bip   

Poradnictwo specjalistyczne

Informujemy, że od miesiąca września 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle jest prowadzone poradnictwo psychologiczne oraz grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Jasła.

MIESIĄC LISTOPAD

Grupa wsparcia

22.11.2019r.  od 11:30 do 13:30

Poradnictwo psychologiczne

22.11.2019r.  od 13:30 do 15:30

PORADNICTWO PRAWNE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Poradnictwo odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2019r. w każdy drugi poniedziałek
miesiąca w godzinach od 11.30 do 13.30.

PORADNICTWO PRAWNE DLA KLIENTÓW MOPS W JAŚLE
Poradnictwo odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2019r. w każdy poniedziałek w
godzinach od 13.30 do 15.30

PORADNICTWO PRAWNE DLA SENIORÓW
Poradnictwo odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2019r. w każdy trzeci poniedziałek
w godzinach 11.30-13.30

POWYŻSZE PORADNICTWO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE ,UL.SZKOLNA 25, POK.210
Informujemy ,że w odpowiedzi na potrzebę rodziny/osoby będącej w kryzysie lub wymagającej wsparcia zostanie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle poradnictwo psychologiczne ,rodzinne ,mediacje, terapia rodzin. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 13 446 43 28 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w pokoju 112,109 lub 305.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress