logo-bip   

Poradnictwo specjalistyczne

Informujemy, że w roku 2022 bezpłatne poradnictwo prawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle prowadzone jest według niżej zamieszczonego  harmonogramu:

 

PORADNICTWO PRAWE DLA OSÓB Z UKRAINY

Każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15 do 17.00

 

PORADNICTWO PRAWNE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 17.00

 

PORADNICTWO PRAWNE DLA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPELNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Każdy drugi piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 17.00

 

PORADNICTWO PRAWNE DLA KLIENTÓW MOPS

Każdy trzeci  piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 17.00

 

PORADNICTWO PRAWNE DLA SENIORÓW

Każdy czwarty piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 17.00

 

Poradnictwo prawne prowadzone będzie w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w pokoju nr 104 (I piętro). Istnieje również możliwość telefonicznego ustalenia terminu spotkania, osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 013 443 70 10.

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JASIELSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również edukację prawną.

Podstawowe zasady dziedziczenia
Podstawowe zasady zawierania umów
Prawa i przywileje rodziców samotnie wychowujących dzieci

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatuhttps://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna

Dyżury specjalistyczne :

https://npp-svc-prod.ms.gov.pl/Download/b5c950c2edaf4923bf236d9c9bc723a5

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

Informacja  o nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością samodzielnej rejestracji na wizytę  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/nieodplatna-pomoc-prawna

Link do samodzielnej rejestracji  https://np.ms.gov.pl/

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Informator do pobrania w formacie PDF

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress