logo-bip   

Terminy wypłat swiadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przekazywane do wypłaty:

  1. w kasie Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, w ostatni roboczy dzień miesiąca;
  2. na rachunki bankowe 13-go dnia każdego miesiąca, chyba że 13-sty jest dniem wolnym od pracy to w następny dzień roboczy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 13 44 623 87

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress