logo-bip   

Rodzina wspierająca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Jedną z form pomocy rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo – wychowawcze są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają rodzinie przezwyciężyć problemy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Z rodziną wspierającą, która spełni wymogi formalne i uzyska możliwość pełnienia tej funkcji, zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, oraz zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zadaniem rodzin wspierających, nie jest wyręczanie, lecz pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności w rodzinie wspieranej. Dzięki rodzinie wspierającej, przy współpracy asystenta rodziny rodzina wspierana ma możliwość poznania pozytywnego funkcjonowania w środowisku, radzenia sobie z problemami dnia codziennego tj. z problemami opiekuńczo wychowawczymi, prowadzenia gospodarstwa domowego, prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych. Rodzina wspierająca nie realizuje swoich zadań zawodowo.

OSOBY CHĘTNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SWOJEJ KANDYDATURY DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress