logo-bip   

Projekty zrealizowane

Tytuł projektu
(zakres)
Okres
realizacji
Wartość
całkowita
Źródło
finansowania
„Punkt oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi” (dotacja MPiPS na wsparcie z zakresu organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
Zakres zadania: wsparciem w projekcie objęto 135 osób, które skorzystały z:
- poradnictwa specjalistycznego (psycholog, konsultant prawny, specjalista pracy socjalnej),
- grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zajęć w zakresie aktywnego poszukiwania pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,
- grupy wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,
- seminarium „Postawmy na aktywność”.
10.07.2009 – 31.12.2009 24 000,00 zł (otrzymana kwota dotacji)
27 152,29 zł (całkowity koszt realizacji zadania)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
RAZEM ŁATWIEJ - aktywizacja
społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich najbliższego otoczenia
z terenu miasta Jasła" w ramach Programu
"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi"
2014r.18 520,00zł Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress