logo-bip   

Ogólne informacje

SKŁADANIE WNIOSKÓW I TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, przy ul. Szkolnej 25, II piętro, pokój 201

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Świadczenia rodzinne są przekazywane do wypłaty:

  1. w kasie Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle 22-go dnia każdego miesiąca,
  2. na rachunki bankowe 13-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy podane wyżej daty przypadają na dzień wolny od pracy, świadczenia przekazywane są w następnym dniu roboczym

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 44-62-387

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress