logo-bip   

Ogólne informacje

SKŁADANIE WNIOSKÓW I TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Przyjęcia interesantów odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, przy ul. Szkolnej 25 w godzinach pracy ośrodka, II piętro, pokój 201

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Świadczenia rodzinne są przekazywane do wypłaty na rachunki bankowe 13-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy wypłaty przypadają na dzień wolny od pracy, świadczenia przekazywane są w następnym dniu roboczym

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 44-62-387

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress