logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Telefony

Sekretariatpok. 30413 44 37 010
mopsjaslo@mopsjaslo.pl
Kancelaria ogólnapok. 217tel./fax 13 44 64 328
Dyrektor Dorota Lignarpok. 30313 44 37 010
Zastępca dyrektora Urszula Kućmapok. 30513 44 37 010
Główny księgowy Aleksandra Piękośpok. 30713 44 37 002
Kierownik sekcji organizacyjnej Justyna Tulejapok. 30613 44 37 012
Kierownik sekcji ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych
Marzena Kowalska-Binkowicz
pok. 21813 44 37 008
Kierownik Dziennego Domu dla Osób Starszych Iwona Wojnarowicz13 44 85 767
Inspektor Ochrony Danych
Marta Kulas
pok. 30613 44 37 012
iod@mopsjaslo.pl
Zamówienia publicznepok. 306
pok. 314
13 44 37 012
13 44 37 017
Stanowisko ds. pierwszego kontaktu w sprawach pomocy społecznej13 44 37 013

Pracownicy socjalni – Zespół ds. świadczeń pomocy społecznej

Ewa Stygar
Alicja Karamon
pok. 10813 44 36 818
Monika Michalska
Wioleta Leszczyńska-Pykosz
pok. 11313 44 36 802
Małgorzata Bara
Wioletta Konieczny
pok. 11413 44 37 005
Joanna Sowa
Teresa Betlej
pok. 11813 44 36 804

Pracownicy socjalni – Zespół ds. pracy socjalnej

Maria Gaweł
Sabina Zając-Łajdanowicz
pok. 10913 44 37 001
Izabella Jakiemczak - Dubiel
Jolanta Kosiek
pok. 11013 44 37 004

Pracownicy socjalni – Zespół ds. usług pomocy społecznej

Anna Klocek
Ewa Kaźmierczyk
pok. 11113 44 36 801
Jolanta Buczyńska-Pacana
Monika Solecka
Klaudia Wawszczak
pok. 11513 44 36 803

Pomoc społeczna/ świadczenia

Starszy inspektor Małgorzata Burnatowskapok. 31613 44 37 017
Sekcja ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+), alimentacyjnych,
dobry start(300+)
pok. 201- 20913 44 62 387
13 44 62 364
13 44 37 009
Dodatki mieszkaniowe i energetycznepok. 212-21313 44 36 805
13 44 37 003
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne)pok. 21113 44 37 007
Karta Dużej Rodziny
Jasielska Karta Seniora
pok. 21113 44 37 007
Sekcja ds. wolontariatupok. 10713 44 37 013
Asystenci rodzinypok. 20613 44 64 328
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych13 44 36 817
Klub Integracji Społecznej Koordynator Katarzyna Fortunapok. 10313 44 37 006
Fundusze zewnętrznepok. 31113 44 37 015
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress