logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”


Projekt Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Całkowita wartość projektu 1 993 590,00 zł, w tym wartość dofinansowania 1 819 858,56 zł.

Projekt zakłada funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w latach 2020-2021 oraz świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Planuje się, że ramach projektu usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania zostanie objętych 30 osób, natomiast 29 osób uzyska wsparcie w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 59 osób niesamodzielnych powyżej 60 r.ż. zamieszkałych w Jaśle poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 30 osób oraz wdrożeniem nowych form wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych w DDP dla 29 osób do 31.12.2021r.

Rekrutacja do projektu Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – “Aktywny Senior”

Aktualności Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – “Aktywny Senior”

Jadłospis uczestników DDP

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress