logo-bip   

Pomoc społeczna

Oświadczenie o dochodach – Rodzina

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie o dochodach – Samotna

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie o obowiązku niezwłocznego poinformowania pracownika socjalnego o każdej istotnej zmianie w swojej sytuacji materialnej

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie o stanie majątkowym

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgoda na przetwarzanie danych

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress