logo-bip   

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy prawne na podstawie których rodziny wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Rodziny, które mają troje lub więcej dzieci mogą ubiegać się o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.Karta ta to system zniżek dla rodzin wielodzietnych w instytucjach publicznych oraz w innych podmiotów, które przystąpią do programu.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.Wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Jasła mogą składać wnioski MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.

Więcej informacji na stronie internetowej: rodzina.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS w Jaśle pod numerem telefonu: (13)443 70 07

Pliki do pobrania:
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress