logo-bip   

Warunki przyznania dodatku energetycznego

Dodatek przysługuje osobom spełniającym następujące warunki:

  1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
  2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
  3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress