logo-bip   

„Usługi społeczne w mieście Jaśle”

Projekt ”Usługi społeczne w mieście Jaśle” realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

 

Projekt zakłada funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w latach 2023-2025 oraz realizację usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Planuje się, że w ramach projektu zostanie objętych 31 osób wsparciem w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy oraz 20 osób niepełnosprawnych w formie usług asystenckich.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

Rekrutacja do projektu: „Usługi społeczne w mieście Jaśle”:

Formularze rekrutacyjne do pobrania:

Aktualności „Usługi społeczne w mieście Jaśle”

Jadłospis uczestników DDP

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress