logo-bip   

Jak ubiegać się o dodatek energetyczny

Gdzie załatwić sprawę

Dokumenty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Jaśle, ul. Szkolna 25, pok. nr 212.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu)
  3. zaświadczenie bankowe lub inny dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy

UWAGA! Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress