logo-bip   

Wysokość dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Ministra Energii.

Wysokość limitu o którym mowa wynosi:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  1. 11,37 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
  2. 15,80 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
  3. 18,96 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress