logo-bip   

Podstawa prawna pomocy materialnej dla uczniów

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)
  3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952)
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
  5. Uchwała Nr XXXVI/277/2005 Rady Miejskiej Jasła z dnia 11 kwietnia 2005r.
  6. Uchwała Nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress