logo-bip   

Rekrutacja do projektu Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle- „Aktywny Senior”

Dzienny Dom Pomocy otwarty dla Seniorów

Wiek 60+ to najlepszy okres, by być twórczym , a na pewno aktywnym…

 Dzienny Dom Pomocy funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle  zaprasza osoby starsze, zamieszkujące na terenie miasta Jasła, wymagające opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego

U nas rozwiniesz swoje zainteresowania i odkryjesz na nowo dawno zapomniane pasje, zadbasz o kondycje fizyczną, nawiążesz nowe relacje. Ponadto możesz skorzystać z ciekawych wyjazdów/wyjść do placówek kulturalnych i miejsc atrakcyjnych turystycznie w naszym regionie.

Naszym Seniorom zapewniamy m.in.:

1) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
2) zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
3) wyjścia do placówek kulturalnych
4) wyjazdy kulturalno-rekreacyjne
5) terapie zajęciową
6) psychoterapie indywidualną i grupową
7) warsztaty edukacyjne
8) indywidualne poradnictwa specjalistycznego
9) zajęcia rekreacyjno – towarzyskie

 

Dzienny Dom funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.

W trakcie pobytu seniorzy mają zapewnione 2 posiłki (śniadanie i obiad), a także ubezpieczenie NNW.

Pomimo trwającej pandemii Nasz Ośrodek Wsparcia jest bezpieczny m.in. dzięki regularnie dokonywanej dezynfekcji rąk i przedmiotów wspólnego użytku, wietrzeniu pomieszczeń, stosowaniu przez pracowników środków ochrony osobistej, czy realizacji zajęć w kilku osobowych grupach.      Działamy w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych. U Nas Senior może czuć się bezpiecznie.

Jeżeli jesteś zainteresowany/na skorzystaniem z Naszej propozycji zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, lub telefonicznego

tel. 13 44 37015 lub 13 4437004

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Nabór uczestników trwa!

Projekt Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” dofinasowany                    z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinasowanie projektu z UE: 1 694 551,50 zł

Dzienny Dom Pomocy zaprasza do udziału w projekcie

Informujemy, że w związku z wolnymi miejscami w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle trwa rekrutacja do udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle-„Aktywny Senior”.  Serdecznie zapraszamy

Osoby zainteresowane zapraszamy do biura projektu:

Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311,
tel. 13 4464328
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza nabór do udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”

Zarządzenie nr KO.021.58.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 26.11.2019r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle -„Aktywny Senior” w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych usługami świadczonymi w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle -„Aktywny Senior” w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania

W ramach projektu oferujemy m.in.:
a) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
b) zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
c) wyjścia do placówek kulturalnych
d) wyjazdy kulturalno-rekreacyjne
e) terapię zajęciową
f) psychoterapię
g) warsztaty edukacyjne
h) indywidualne poradnictwo specjalistyczne
i) zajęcia rekreacyjno – towarzyskie
j) pracę socjalną

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Na czas uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad) oraz ubezpieczenie NNW.

W ramach projektu są realizowane także usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Wymiar godzinowy i pory świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mają charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb osoby niesamodzielnej.

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Osoby zainteresowane zapraszamy do biura projektu:

Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311,
tel. 13 4464328
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Nabór uczestników trwa do 30.06.2020r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 56 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 27 osób oraz wdrożeniem nowych form wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych w DDP dla 29 osób do 31.12.2021r.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Dofinasowanie projektu z UE: 1 694 551,50 zł


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza nabór do udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”

W ramach projektu oferujemy m.in.:

  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
  • zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
  • wyjścia do placówek kulturalnych
  • wyjazdy kulturalno-rekreacyjne
  • terapię zajęciową
  • psychoterapię
  • warsztaty edukacyjne
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne
  • zajęcia rekreacyjno – towarzyskie
  • pracę socjalną

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Na czas uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad) oraz ubezpieczenie NNW.

W ramach projektu są realizowane także usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Wymiar godzinowy i pory świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mają charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb osoby niesamodzielnej.

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Osoby zainteresowane zapraszamy do biura projektu:

Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311,
tel. 13 4464328
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Nabór uczestników trwa do 14.02.2020r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 56 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 27 osób oraz wdrożeniem nowych form wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych w DDP dla 29 osób do 31.12.2021r.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinasowanie projektu z UE: 1 694 551,50 zł

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress