logo-bip   

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż rozpoczął się nabór do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajduje się w trudnej sytuacji życiowej określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm lub narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, itp.)

Dochód rodziny/osoby netto nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 2056,40zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1590,00zł dla osoby w rodzinie

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA 

  • osobiste zgłoszenie się do Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej, do pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu
  • przedłożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej osoby/rodziny– dotyczy osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress