logo-bip   

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację w 2024 r.w formie powierzenia zadania obejmującego świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Usługi asystenckie będą realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” dofinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

Ogłoszenie końcowe

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress