Aktualności

19.09.2018

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężanach z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. ulegają zmianie:

• kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
- dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł

• maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł

• kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł


powrót