Aktualności

17.05.2018

Informacja

INFORMUJEMY, ŻE MEDIACJE RODZINNE DLA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Z TERENU MIASTA JASŁA W MIESIĄCU MAJU ODBĘDĄ SIĘ 28 MAJA.


powrót