Ogłoszenia

27.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.6.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Realizacja zajęć dogoterapii dla uczestników projektu Kierunek – Rodzina”
Ogłoszenie o zamówieniu - dogoterapia
Wzór umowy
Załącznik nr 1 - dogoterapia
Załącznik nr 2 - dogoterapia
Załącznik nr 3 - dogoterapia
Załącznik nr 4 - dogoterapia
Załącznik nr 5 - dogoterapia
Unieważnienie postępowania


powrót