Aktualności

23.02.2018

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż do dnia 28.02.2018r. do godz. 12:00 włącznie trwa rekrutacja uczestników do projektu „Akademia Pełni Życia".

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle, który będzie otwarty dla podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Utworzony w ramach projektu Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle oferuje m.in.:

- dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych;

- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym również pomoc w utrzymaniu higieny osobistej świadczone przez specjalistyczny personel;

- catering w postaci dwóch posiłków: śniadania oraz obiadu;

- zajęcia zwiększające sprawność fizyczną w nowocześnie wyposażonym gabinecie przy asyście fizjoterapeuty;

- wyjazdy do placówek kulturalnych – teatru, kina, filharmonii;

- terapię zajęciową w formie zajęć m.in.: plastycznych, krawieckich, kulinarnych;

- psychoterapię grupową oraz indywidualną;

- zajęcia grupowe, rekreacyjno - towarzyskie – uczestnicy będą posiadać do dyspozycji pokój odpoczynku wyposażony w łóżka oraz pokój relaksu z biblioteczką, filmoteką, zestawami gier planszowych towarzyskich oraz prasą codzienną;

- prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia, w ramach których realizowane będzie poradnictwo dietetyka,

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby w wieku 60 +, zamieszkałe na terenie miasta Jasła, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb do zainteresowania ofertą Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle. Zachęcamy również wszystkich bliskich osób starszych, ich opiekunów oraz osoby pozostające w kontakcie z takimi osobami do przekazania informacji o niniejszym naborze.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinasowanie projektu z UE: 1 687 535,97 zł

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Jaśle u pracowników socjalnych jak również w biurze projektu – pokój 311. Do formularza rekrutacyjnego Kandydat jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.
powrót