Aktualności

29.05.2017

Działania w projekcie "Kierunek - Rodzina"

W miesiącu maju 2017r. rozpoczęły się działania w ramach projektu "Kierunek - Rodzina", RPO WP Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4. Wsparciem objęto 11 rodzin będących uczestnikami ww. projektu w postaci:

1) asystenta rodziny – 6 rodzin,
2) dogoterapii – 6 dzieci niepełnosprawnych
3) terapii rodzin- 2 rodziny
4) poradnictwa prawnego – 1 rodzina
5) poradnictwa „Po zdrowie” – 2 rodziny


powrót