Aktualności

31.03.2017

Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kierunek - Rodzina"

W dniu 31.03.2017r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Kierunek - Rodzina", RPO WP Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.” 

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany regulaminu znajdują się w zarządzeniu.

Zarządzenie do pobraniapowrót