Aktualności

20.01.2016

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle po raz kolejny przyłączył się do Akcji, tworząc Terenowy Sztab Nr 296. Mając na względzie charakter Akcji rozpoczęto zbiórkę darów w lokalnych instytucjach, firmach oraz placówkach oświatowych od 7 do 31 grudnia 2015 r., która poprzedzona została akcją promocyjną w lokalnych mediach, m. in. portalach internetowych oraz w Telewizji Obiektyw.  

Dzięki ofiarności darczyńców udało się zebrać 1761,35 kg darów, z czego przygotowane zostały paczki dla 160 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących zamieszkałych na terenie miasta Jasła. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle wszystkim darczyńcą składa serdeczne podziękowania za życzliwość, wsparcie i czynne włączenie się do Akcji.

Za przekazane dary serdecznie dziękujemy:

·         Bajkowemu Prywatnemu Przedszkolu

·         Delikatesom „Centrum”

·         Firmie ASTRA Sp. z o.o.

·         Firmie „PEKTOWIN – NATUREX”

·         Firmie „Dagmara"

·         Firmie „HABYS”

·         Firmie „KEKS” w Sławęcinie

·         Firmie „Vortumnus” w Lisowie

·         Firmie „Zamex”

·         Firmie „DOMICELA” w Jaśle

·         Firmie F.H.U. „DUET – PAPIER”

·         Firmie „GRAN – PIK”

·         Firmie P.P.U.H. „Agatex”

·         Gimnazjum nr  1

·         Hucie Szkła S.A. w Jaśle

·         Niepublicznemu Przedszkolu „SMYK”

·         Niepublicznemu Żłobkowi i Przedszkolu językowo – artystycznemu „Chatka Puchatka”

·         P. Bogdanowi Kołodziej – TV Jasło

·         Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu w Jaśle

·         Pracownikom firmy Lotos Infrastruktura w Jaśle

·         Pracownikom Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle

·         Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

·         Pracownikom PKO Bank Polski o.1 w Jaśle

·         Pracownikom Straży Miejskiej w Jaśle

·         Pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle

·         Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Jaśle

·         Przedszkolu Miejskiemu nr 6 w Jaśle

·         Przedszkolu Miejskiemu nr 9 w Jaśle

·         Przedszkolu Miejskiemu nr 3 w Jaśle

·         Radzie Sołeckiej w Wolicy

·         Syndykowi Krośnieńskiej Huty Szkła S.A. w upadłości likwidacyjnej

·         Szkole Podstawowej nr 10

·         Szkole Podstawowej nr 4

·         Szkole Podstawowej nr 7

·         Właścicielce Piekarni JW.

·         Właścicielom firmy „ADAD”

·         Właścicielom firmy „Gold Stone”

·         Właścicielom firmy Ekomax P.H.U.

·         Właścicielowi firmy Usług Transportowych i Sanitarnych Z. Ignarski

·         Właścicielowi studia fryzjerskiego „ENZO”

·         Zespołowi Szkól Budowlanych w Jaśle

·         Zespołowi Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle

·         Zespołowi Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle

·         Zespołowi Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

·         Zespołowi Szkół usługowych i Spożywczych w Jaśle

Ponadto dziękujemy Środowiskowemu Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie za nieodpłatne przekazanie prac uczestników, które zostały wręczone darczyńcom. 

powrót