Aktualności

14.09.2015

INFORMACJA STYPENDIUM SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż od 1 października 2015r. zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendiów szkolnych, wynosić ono będzie 514,00zł na osobę w rodzinie.
Biorąc powyższe pod uwagę osoby, których dochód przekracza obecnie kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendiów tj. 456,00zł, ale nie przekracza 514,00zł mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych do 15 września 2015r.

 

powrót