Aktualności

18.08.2015

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 można składać począwszy od 01.08.2015r. w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Floriańskiej 8a w Jaśle w godzinach od 8.00-15.00.

Okres świadczeniowy 2015/2016 rozpoczyna się 01.10.2015r. i będzie trwał do 30.09.2016r.

Terminy wypłat i składania wniosków

Art. 20 ust. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Art. 20 ust. 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

powrót