Aktualności

07.07.2015

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok 2015/2016 przyjmowane będą w terminie od 1 września do 15 września 2015r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2015r. w siedzibie MOPS w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3. 

Refundacji poniesionych wydatków dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur, rachunków lub innych dowodów wpłat wystawionych na nazwisko i imię rodzica/opiekuna ucznia lub nazwisko i imię pełnoletniego ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne.

W 2015/2016 roku szkolnym obowiązują faktury lub rachunki za:
- zakup podręczników oraz pozostałych materiałów szkolnych od miesiąca lipca 2015r.
- abonament internetowy od miesiąca września 2015r.

Cały zakupiony asortyment powinien służyć celom edukacyjnym, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w przedłożonych fakturach i rachunkach.

powrót