Aktualności

02.06.2015

Spotkanie informacyjno-warsztatowe 30.04.2015 r.

Dnia 30.04.2015 r. odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe w ramach kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez pracowników instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie oraz kadra dydaktyczna Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 


powrót