Aktualności

21.05.2015

„INFORMATOR O FORMACH POMOCY DOSTĘPNYCH NA TERENIE MIASTA JASŁA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH BĄDŹ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ RODZIN I OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE”

W miesiącu kwietniu 2015 r. został opracowany i wydany przez Zespół Interdyscyplinarny „Informator o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie”. 

Informator został opracowany w ramach kampanii społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i stanowi element edukacji społeczeństwa lokalnego. Dane w nim zwarte stanowią zbiór informacji na temat podmiotów udzielających wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informator, wydany w nakładzie 3200 szt., rozdysponowany został wśród podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła. 

powrót