Aktualności

31.12.2014

Realizacja projektu „Masz szansę być aktywnym”

Uczestnicy projektu „Masz szansę być aktywnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4 zakończyli udział w zajęciach kursów: administracyjno – biurowego, magazyniera z obsługą wózka widłowego oraz kucharza – pizzera.  

Kurs administracyjno – biurowy ukończyło 7 uczestników projektu. Uzyskali oni wiedzę w zakresie organizacji pracy biurowej, zasad efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania oraz kultury zawodu, zagadnień prawnych oraz obsługi komputera.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego otrzymało 5 uczestników projektu. Kurs umożliwił im zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi obsługi magazynu, w tym programu magazynowego SUBIEKT oraz nabycie praktycznych umiejętności jazdy wózkiem widłowym.
Udział w kursie kucharz – pizzer ukończyło 3 osoby, które uzyskały umiejętności związane z planowaniem pracy, obróbką wstępną surowców, techniką sporządzania dań i przekąsek, dekorowania i podawania potraw, wypieku pizzy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy ukończenia kursu.powrót