Aktualności

24.11.2014

Nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

21 listopada 2014 r., w Dniu Pracownika Socjalnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle otrzymał nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wieloaspektowe podejście do beneficjentów pomocy społecznej, aktywizację społeczności lokalnej w ramach integracji środowisk oraz nowatorskie rozwiązania w pracy z klientem indywidualnym. 

Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej są przyznawane corocznie i  mają prestiżowy charakter. Nagrody te są przyznawane w kategorii indywidualnej - dla pracowników pomocy społecznej oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W 2014r. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród, w tym 7 indywidualnych i 6 zespołowych oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 indywidualnych oraz 5 zespołowych.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nagrody wręczył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz.

List gratulacyjny

Link do oficjalnej strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1395,pracownicy-socjalni-czynia-polske-lepsza.html

Link do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6975,nagrody-dla-pracownikow-socjalnych.html 

powrót