Aktualności

20.11.2014

Informacja

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób narażonych na wychłodzenie organizmu, w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych. 

Informacje należy przekazywać do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczących zarządów osiedli jak również do służb porządkowych.

Wszelkie informacje na ten temat można również składać pod następującymi numerami telefonów:

  • 987 – bezpłatna infolinia działająca w  Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie – pod jej numerem można uzyskać informacje o placówkach udzielających schronienia osobą zagrożonym wychłodzeniem
  • (013) 44 643 28 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
  • 997 – Policja
  • (013) 44 675 34 – Straż Miejska
  • (013) 44 656 02 – Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło
  • (013) 44 802 40 - Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Jaśle (schronisko dla bezdomnych mężczyzn)

www.rzeszow.uw.gov.pl – baza danych o placówkach działających na terenie województwa podkarpackiego i świadczących pomoc 

powrót