Aktualności

30.10.2014

Warsztaty „Samozatrudnienie zakładanie spółdzielni socjalnych”

W października 2014r. zakończyły się 45 godzinne warsztaty „Samozatrudnienie – zakładanie spółdzielni socjalnych” wraz z jednodniową wizytą studyjną do spółdzielni socjalnej prowadzonej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.  

W warsztatach uczestniczyło 10 osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem warsztatów było nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności w zakresie założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Podczas warsztatów zostały omówione następujące zagadnienia:
- trzy sektory życia społecznego,
- pracować na swoim – wprowadzenie,
- prawne podstawy zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej,
- pożyczki i dotacje na założenie spółdzielni socjalnych.

Po zakończeniu warsztatów została zorganizowana dla uczestników projektu i osób z ich najbliższego otoczenia wizyta studyjna do spółdzielni socjalnej „U Pana Cogito” prowadzonej przez osoby z zaburzeniem psychicznymi. Podczas wizyty zostały przekazane praktyczne umiejętności dotyczące prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz odbyło się spotkanie z inicjatorami i realizatorami dobrych praktyk w zakresie mobilizowania osób zagrożonych wykluczaniem społecznym oraz zaparzanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych

powrót