Aktualności

21.05.2013

Program terapeutyczny

W okresie od kwietnia do czerwca 2013r. w świetlicy „Radosna Przystań” prowadzonej przez Stowarzyszenie św. Antoniego w Jaśle w ramach „Gminnego programu wspierania rodzin” realizowany jest program terapeutyczny w formie zajęć z zakresu choreoterapii dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia jasielskich placówek wsparcia dziennego. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i uczestniczy w nich około 20 osób (dzieci i młodzież). Podczas zajęć prowadzone są m.in ćwiczenia muzyczno – ruchowe, oraz improwizacje ruchowe do wybranej muzyki, a ich uczestnicy maja możliwość nauki różnych technik tanecznych, Celem programu jest wzmocnienie spontanicznej i twórczej ekspresji poprzez taniec i ruch oraz promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.

powrót