Aktualności

21.05.2013

Program profilaktyczny

W okresie od 01.05.2013r. do 31.05.2013r. w świetlicy „Radosna Przystań” prowadzonej przez Stowarzyszenie św. Antoniego w Jaśle w ramach „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” realizowany jest program profilaktyczny w formie zajęć artystyczno - ceramicznych dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia jasielskich placówek wsparcia dziennego. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i uczestniczy w nich około 30 osób (dzieci i młodzież). W ramach programu jego uczestnicy maja możliwość nauki m.in. technik formowania z gliny, takich jak: lepienie z wałka, formowanie z plastra z zastosowaniem różnorodnych faktur, odlewy z masy lejnej, wygniatanie. Celem programu jest rozwój indywidualnych zainteresowń dzieci i młodzieży oraz promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wśród dzieci i młodzieży doknietyuch lub zagrożonych przmocą w rodzinie. 

powrót