Aktualności

06.09.2012

Nowe kryteria dochodowe od 01.10.2012r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje:

Od dnia 1 października 2012 r. obowiązywać będą nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty świadczeń pieniężnych.

Ustalono następujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1)      kryteria dochodowe:

a)      dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł,

b)      dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł;

2)      kwoty świadczeń z pomocy społecznej:

a)      maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 529 zł,

b)      kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmienią się także kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w oparciu o ustawę z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności/. Kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących wyniesie 150% z 542 zł tj. 813 zł a dla osób w rodzinie 150% z 456 zł tj. 684 zł.

powrót