Aktualności

20.07.2012

OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013 będzie można składać począwszy od 01.09.2012r. w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Floriańskiej 8a w Jaśle w godzinach od 8.00-15.00.
Okres zasiłkowy 2012/2013 rozpoczyna się 01.11.2012r. i będzie trwał do 31.10.2013r. 

Terminy wypłat i składania wniosków

Art. 26 ust. 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Art. 26 ust. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. 

powrót