Aktualności

23.03.2012

Informacja o nowej stronie internetowej dotyczącej formy opieki nad dziećmi do lat 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w nawiązaniu do pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 9.03.2012 informuje, że została utworzona strona internetowa dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona ta dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl.  

Adresatami strony są m.in. rodzice małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, gminy, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć a także podmioty, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Informujemy również, że na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: PROGRAM MALUCH został umieszczony link do nowo powstałej strony.

Zapraszamy do korzystania z informacji zamieszczonych na nowo powstałej stronie.

powrót