Aktualności

30.01.2012

Uchronić przed zamarznięciem

W związku z utrzymującymi się na terenie miasta Jasła ujemnymi temperaturami oraz intensywnymi opadami śniegu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji o osobach narażonych na wychłodzenie organizmu w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.  

Wszelkie informacje na temat osób zagrożonych wychłodzeniem należy przekazywać osobiście lub telefonicznie do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczących zarządów osiedli, jak również do służb porządkowych.

 MOPS Jasło - (013) 446 43 28
 Policja - 997
 Straż Miejska - (013) 44 67 534

powrót