logo-bip   

Nabór osób chętnych do objęcia wsparciem usługami świadczonymi w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza nabór osób chętnych do objęcia wsparciem usługami świadczonymi w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle. Osoba ubiegająca się o pobyt w Dziennym Domu Pomocy od dnia 01.10.2023 r. powinna złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych, w kancelarii MOPS w Jaśle lub u pracownika socjalnego w terminie od dnia 05.09.2023 r. do 15.09.2023 r.

Uczestnikiem Dziennego Domu Pomocy może być osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+ zamieszkała w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

W ramach pobytu oferujemy m.in.: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zajęcia zwiększające sprawność fizyczną, terapię zajęciową, zajęcia rekreacyjno – towarzyskie, posiłek, dla osób mających trudności z poruszaniem się transport z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle lub telefonicznego tel. 13 4485767 lub 13 4436817 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Regulamin Funkcjonowania DDP i zarządzenie z dnia 20.03.2019 r.

Zmiana Regulaminu Funkcjonowania DDP i zarządzenie z dnia 04.09.2023 r.

Zmiana Regulaminu Funkcjonowania DDP i zarządzenie z dnia 11.03.2021 r.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress