logo-bip   

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Osobami odpowiedzialnymi za sporządzenie oraz aktualizację harmonogramu udzielanego wsparcia są:

  1. Koordynator projektu – Monika Taraba, tel. 13 4437010 e – mail: monika.taraba@mopsjaslo.pl – sporządzenie i aktualizacja;
  2. Asystent koordynatora projektu – Klaudia Żuklińska – Borowy, tel. 13 4437015 e – mail: klaudia.zuklinska@mopsjaslo.pl– aktualizacja.
  3. Koordynator usług asystenckich – Małgorzata Burnatowska, tel. 13 4437015 e – mail: malgorzata.burnatowska@mopsjaslo.pl– aktualizacja.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress