logo-bip   

Rekrutacja do projektu „Akademia Pełni Życia”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia”

Informujemy, że w związku z wolnymi miejscami w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle rekrutacja do projektu „Akademia Pełni Życia” zostaje przedłużona i tym samym trwa do 31.10.2019r.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311,  tel. 13 443 70 15 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15: 30.

Więcej informacji można uzyskać  na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

W ramach projektu oferujemy m.in:

 1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 2. zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
 3. wyjazdy do placówek kulturalnych
 4. terapię zajęciową
 5. psychoterapię

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Ponadto na czas  uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom  projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad) oraz  dla osób  z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania  do i z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnienie kwestionariusza ankiety wraz z wymaganymi oświadczeniami (na miejscu w biurze projektu) oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bycie osobą niesamodzielną;
 2. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością, przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność np. orzeczenie lekarskie
 3. W przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokumentu potwierdzającego dochód, np. zaświadczenie z ZUS;

Zapisy i szczegółowe informacje:

Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311,  tel. 13 443 70 15 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15: 30.

Więcej informacji można uzyskać  na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Nabór uczestników trwa do 04.10.2019r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle do 31.12.2019r.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinansowanie projektu z UE: 1 687 535,97 zł

Regulamin rekrutacji

Zmiana regulaminu rekrutacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie Akademia Pełni Życia

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

W ramach projektu oferujemy m.in:

 1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 2. zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
 3. wyjazdy do placówek kulturalnych
 4. terapię zajęciową
 5. psychoterapię

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Ponadto na czas uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad) oraz dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnienie kwestionariusza ankiety wraz z wymaganymi oświadczeniami (na miejscu w biurze projektu) oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bycie osobą niesamodzielną;
 2. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością, przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność np. orzeczenie lekarskie
 3. W przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokumentu potwierdzającego dochód, np. zaświadczenie z ZUS;

Zapisy i szczegółowe informacje:

Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311, tel. 13 443 70 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15: 30.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Nabór uczestników trwa do 22.07.2019r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle do 31.12.2019r.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinasowanie projektu z UE: 1 687 535,97 zł

Regulamin rekrutacji do pobrania

Zmiana regulaminu rekrutacji


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia”

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

W ramach projektu oferujemy:

 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • zajęcia zwiększające sprawność fizyczną;
 • wyjazdy do placówek kulturalnych;
 • terapię zajęciową obejmującą m.in: artterapię (zajęcia plastyczne, decoupage, origami), muzykoterapię, chorepoterapię, zajęcia krawieckie;
 • psychoterapię;
 • prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia;
 • zajęcia rekreacyjno – towarzyskie;
 • pracę socjalną.

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Uczestnikom projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, (śniadanie i obiad) oraz dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnienie kwestionariusza ankiety wraz z wymaganymi oświadczeniami (na miejscu w biurze projektu) oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bycie osobą niesamodzielną;
2. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością, przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność np. orzeczenie lekarskie;
3. W przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokument potwierdzający dochód, np. zaświadczenie z ZUS;

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle do 31.12.2019r.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Dofinansowanie projektu z UE: 1 687 535,97 zł

Zapisy i szczegółowe informacje:
Nabór uczestników trwa do 22.10.2018r.
Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311, tel. 13 4437015 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Regulamin rekrutacji do pobrania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia”
Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

W ramach projektu oferujemy:

 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • zajęcia zwiększające sprawność fizyczną;
 • wyjazdy do placówek kulturalnych;
 • terapię zajęciową obejmującą m.in: artterapię (zajęcia plastyczne, decoupage, origami), muzykoterapię, chorepoterapię, zajęcia krawieckie;
 • psychoterapię;
 • prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia;
 • zajęcia rekreacyjno – towarzyskie;
 • pracę socjalną.

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Uczestnikom projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, (śniadanie i obiad) oraz dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnienie kwestionariusza ankiety wraz z wymaganymi oświadczeniami (na miejscu w biurze projektu) oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bycie osobą niesamodzielną;
2. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością, przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność np. orzeczenie lekarskie;
3. W przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej przedłożenie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych dokument potwierdzający dochód, np. zaświadczenie z ZUS;

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle do 31.12.2019r.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Dofinansowanie projektu z UE: 1 687 535,97 zł

Zapisy i szczegółowe informacje:
Nabór uczestników trwa do 27.07.2018r.
Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311, tel. 13 4437015 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Regulamin rekrutacji do pobrania


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia
Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Do udziału w projekcie preferowane są osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle do 31.12.2019r.

W ramach projektu oferujemy:

 1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. zajęcia zwiększające sprawność fizyczną;
 3. wyjazdy do placówek kulturalnych;
 4. terapię zajęciową która obejmie m.in: artterapię (zajęcia plastyczne, decoupage, origami), muzykoterapię, chorepoterapię, zajęcia krawieckie;
 5. psychoterapię;
 6. prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia;
 7. zajęcia rekreacyjno – towarzyskie;
 8. pracę socjalną.

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

Ponadto na czas uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, (śniadanie i obiad) oraz dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych.

Nabór uczestników trwa do 15.05.2018r.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Jaśle u pracowników socjalnych jak również w biurze projektu – pokój 311. Do formularza rekrutacyjnego Kandydat jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością, przedłożenia orzeczenia podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311, tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. lub na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Dofinansowanie projektu z UE: 1 687 535,97 zł

Regulamin rekrutacji do pobrania

Od marca bieżącego roku rozpoczęła się realizacja działań w ramach projektu „Akademia Pełni Życia”, RPO WP Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3. realizowanych w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle.

W ramach projektu osoby starsze w wieku 60+, niesamodzielne, zamieszkałe na terenie miasta Jasła mają możliwość korzystania z następujących form wsparcia:

1. Usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych
2. Zajęć zwiększających sprawność fizyczną
3. Terapii zajęciowej
4. Psychoterapii grupowej oraz indywidualnej
5. Zajęć rekreacyjno-towarzyskich

W ramach projektu do dyspozycji osób starszych przygotowano pomieszczenie klubowe z biblioteczką, w którym zorganizowana została biblioteczka wraz z kącikiem prasowym oraz filmowym. W celu zapewnienia Uczestnikom projektu możliwości odpoczynku w trakcie zajęć, utworzono specjalny pokój odpoczynku.

W najbliższym czasie dla uczestników projektu zostaną zorganizowane wyjazdy do placówek kulturalnych (tj. kino, teatr, filharmonia) oraz prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia.

Na czas uczestnictwa w formach wsparcia osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad), dla uczestników projektu z ograniczoną możliwością poruszania się jest zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu zostali ubezpieczeni od NNW celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu przebywania w DDP.

Wydłużono termin rekrutacji do projektu „Akademia Pełni Życia” do dnia 28.02.2018r. godzina 12:00.
Informacje w biurze projektu – Jasło, ul. Szkolna 25, pokój nr 311.

Regulamin rekrutacji do pobrania

Od 12 stycznia 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle rozpoczął rekrutację do projektu „Akademia Pełni Życia”

Regulamin rekrutacji do pobrania

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress