logo-bip   

Regulamin rekrutacji

Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kreatywni i Samodzielni”

W dniu 15.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Kreatywni i Samodzielni RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 przyjętego Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 03.01.2018r. Nr KO.021.1.2018Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Regulaminu znajdują się w zarządzeniu.
Zarządzenie do pobrania

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutację do pierwszej edycji projektu zaplanowano na styczeń 2018r.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do 22.01.2018r.

Formularze rekrutacyjne można składać u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25
Szczegółowe informacje: biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 310 tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15: 00.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 oraz Zarządzenie do pobrania

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress