logo-bip   

Regulamin Klubiu Integracji Społecznej

Przyjęcie Regulaminu funkcjonowania i zasad uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej utworzonego w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 W dniu 19.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania i zasady uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej utworzonego w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Regulaminu znajdują się w zarządzeniu.
Zarządzenie do pobrania

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress