logo-bip   

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021r.

Na podstawie art. 14pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.)

Zakres działalności Realizujący zadania Sposób  realizacji Termin
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle Realizacja pisma Burmistrza Miasta Jasła, w którym zwraca się do  każdej jednostki organizacyjnej miasta o wskazanie osoby odpowiedzialnej  za dostępność Luty 2021r.
Przekazanie do publicznej wiadomości danych osób odpowiedzialnych za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Osoby odpowiedzialne za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zamieszczenie informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Luty 2021r.
Analiza stanu obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy, analiza stron internetowych oraz elementów z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej Osoby odpowiedzialne za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Przegląd pod względem stanu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowymi i informacyjno-komunikacyjnym Luty 2021r.
Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom potrzebami na rok 2021 Osoby odpowiedzialne za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dyrektor MOPS Jasło Opracowanie planu działania i przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle Luty 2021r.
Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami-zgodnie z art. 11 ustawy Osoby odpowiedzialne za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Sporządzenie raportu, przekazanie do GUS i do publicznej informacji na stronie BIP i stronie  internetowej MOPS Jasło Marzec 2021r.
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami Osoby odpowiedzialne za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego Na bieżąco
Analiza w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Osoby odpowiedzialne za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby Na bieżąco
Zgłaszanie uwag i opinii od osób ze szczególnymi potrzebami dotyczących problemów związanych z dostępnością w MOPS Jasło Osoby odpowiedzialne za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zamieszczenie na stronie internetowej MOPS Jasło informacji o możliwości zgłaszania uwag i opinii od osób ze szczególnymi potrzebami dotyczących problemów związanych z dostępnością w MOPS Jasło Na bieżąco

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress