logo-bip   

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Jasła informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2024 r. w formie powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Klauzula do konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress