logo-bip   

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Kto może wypożyczyć sprzęt

Każdy, kto:
  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.
Jeśli jednak:
  • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

Wypożyczalnia technologii wspomagających – sprawdź, jak z niej skorzystać (video)

Program pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” (pdf 38 KB)

Co możesz wypożyczyć

Wypożyczalnia jest wyposażona w technologie wspomagające dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Można wypożyczyć, m.in. wózki elektryczne i skutery, aparaty słuchowe, powiększalniki, oprogramowanie wspierające komunikację.

Szczegółowa lista sprzętu znajduje się w pliku i na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

W jaki sposób możesz wypożyczyć sprzęt

Należy złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej przy użyciu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku zapewnia pracownik CIDON, tj. Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON). CIDON-y znajdują się w każdym województwie przy Oddziale PFRON i świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Lista kontaktowa znajduje się na stronie internetowej PFRON-u.

Po złożeniu wniosku pracownik CIDON sprawdza go pod względem formalnym. Sprawdza również czy osoba składająca wniosek nie otrzymała w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dofinansowania na taką samą jak wnioskowana technologię wspomagającą.

Jeśli okaże się, że Twój wniosek jest niekompletny, pracownik CIDON poprosi Cię o jego uzupełnienie. Jeśli tego nie zrobisz wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Po weryfikacji formalnej wniosku skontaktuje się z Tobą pracownik CIDON w celu uzgodnienia terminu i zakresu doradztwa. Masz prawo do co najmniej jednej konsultacji w zakresie doboru rodzaju technologii wspomagającej, który wskazał we wniosku.

Czy za wypożyczenie sprzętu jest pobierana opłata?

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Umowa wypożyczenia zawierana jest na piśmie lub elektronicznie najpóźniej w dniu dostarczenia technologii wspomagającej

Na jak długo może być wypożyczony sprzęt ?

Umowa wypożyczenia technologii wspomagającej zawierana jest z wnioskodawcą na jeden rok, albo na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia. Umowa może ulec przedłużeniu na kolejny rok: warunkiem przedłużenia umowy jest zgłoszenie przez wypożyczającego chęci jej kontynuowania poprzez system SOW, nie później niż na miesiąc przed datą wygaśnięcia umowy.

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON. Przejdź do cidon.pfron.org.pl/kontakt/

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku, zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS): 228998922 lub wyślij wiadomość e-mail na adres: infolinia.wypozyczalnia-pfron@rars.gov.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress